КОМЕНС УЕБ ПОРТФОЛИО

КОМЕНС УЕБ ПОРТФОЛИО е Интернет базирана система, предоставяща възможност на клиентите на управляващите дружества и инвестиционните посредници да следят своите инвестиции в реално време, с възможност за интеграция с КОМЕНС КЛИЕНТСКИ ФРОНТОФИС – модул за приемане на поръчки за записване и обратно изкупуване на клиенти чрез Интернет. Модулът може да се интегрира в съществуващия интернет сайт на компанията или да се разработи нов, включващ в себе си тази функционалност. Основните параметри на КОМЕНС УЕБ ПОРТФОЛИО са:

 • Интернет дизайн, съобразен с корпоративната политика на дружеството.
 • Достъпност от произволна точка на Интернет пространството с оторизация на потребителски акаунт, включително и с електронен подпис или издаден за тази цел електронен сертфикат, както и възможност за изграждане на криптирана връзка.
 • Предоставяне на информация, свързана с инвестициите на клиента на дружеството, в това число:
  • Обща структура на портфейла, показваща и неговата текуща пазарна стойност, доходност за периода и др.
  • Представяне на част от данните и като диаграми.
  • Възможност за преглед на конкретна позиция.
  • Списък с поръчки, подадени от клиента.
  • Списък със сключени сделки.
  • Справка за паричния поток на клиента.
 • Разпечатване на документ (отчет) за състоянието на клиентските инвестиции.
 • Разпечатване на други документи – потвърждение, уведомления и др.
 • Експорт на визуализираните данни в популярни файлови формати – PDF, Excel, TXT.
 • Редактиране на клиентския профил, в това число смяна на парола, лични данни и др.
 • Връзка в реално време или на база дневно обновяване с продуктите на БГ УЕБ, обслужващи капиталовия пазар – Коменс Брокер и Коменс Фонд.

Опция: интеграция с КОМЕНС КЛИЕНТСКИ ФРОНТОФИС, даваща възможност на клиентите ви да подават сами поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове от управляваните от вас фондове.